Tags

, , , , , , , ,


YAA ALLAH

Kami berlindung kepada-Mu dari setiap rasa takut yang mendera.Hanyakepada-Mu

An example of Allāh written in simple Arabic c...

An example of Allāh written in simple Arabic calligraphy. (Photo credit: Wikipedia)

kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepada-Mu kamimemohon, dan hanya dari-Mu lah semua pertolongan. Cukuplah Engkau sebagai Pelindung kami, karena Engkaulah sebaik-baik Pelindung dan Penolong

{Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta pada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.} (QS. Ar-Rahman: 29)

Ketika pintu-pintu permintaan telah tertutup, dan tabir-tabir permohonan digeraikan, orang-orang mendesah: Ya Allah!”

Ketika semua cara tak mampu menyelesaikan, setiap jalan terasa menyempit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, mereka pun menyeru: “Ya Allah!

Ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa serasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus Anda pikul, menyerulah:”Ya Allah!”

{Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya.} (QS. Asy-Syura: 19)

{Apakah kamu tahu ada seseorang yang sama dengan Dia (yang patut
disembah)?} (QS. Maryam: 65)

{Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah Yang Maha Esa lagi Maha
Mengalahkan.} (QS. Ghafir: 16)

Advertisements