Tags

, , , , , ,


Ya Allah, ampunilah kami,

Sebanyak apapun dosa dosa kami.

Ampuni kami yang telah mendholimi dri sendiri.

Dan telah banyak mengabaikan perintah Mu.

Ya Rabb, ampuni senista apapun aib aib kami.

Yg telah berbuat maksiat sedikit atau banyak dan disengaja atapun tidak disengaja.

Ya Rabb, ampuni sholat kami yang hanya main main belaka, yang hanya menggugurkan kewajiban, yang hanya ingin dipuji, yang tersembunyi maupun terang terangan, yang terdengar maupun tidak dan yang nyata maupun tidak.

Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua.

Yang kadang mencibirkan bila mereka memanggil.

Dan sering membuat mereka menyesal dari perbuatan kami.

Hingga kami belumlah dapat membalas kebaikan.

Ampuni kami ketika mulut ini mengumpat karena keinginan yang tidak terpenuhi.

Ampuni kami dari tabiat hingga membuat mereka marah.

Ya Rabb, ampuni dosa dosa kedua orang tua kami.

orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara seagama, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami karena Engkau, orang-orang yang berbuat baik kepada kami dan bagi kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, wahai Tuhan penguasa alam semesta. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Amin.

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memelihara wajah kami dari sujud kecuali kepada-Mu, Ya Allah peliharalah wajah kami dengan kemudahan rezeki dan jangan Engkau merendahkan kami dengan kesempitan rezeki-Mu. Maka peliharalah diri kami dari meminta-minta hajat kami kecuali kepada-Mu dengan kemurahan dan karunia-Mu. Wahai dzat yang paling Penyayang. Amin.

Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan, terimalah doa kami, Wahai Tuhan sekalian Alam. Amin.

Ya Allah, peliharalah kami dari musibah yang Engkau turunkan, berikanlah kami nikmat-nikmat-Mu dan jadikanlah kami hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan, bukan hamba-hamba yang mendapat ujian, dengan rahmat-Mu, Wahai yang paling Penyayang diantara yang penyayang. Anugerahkan kepada kami kesehatan lahir dan bathin. Amin.

Wahai Yang Maha Lembut, Tuhan kami, ampunilah kami dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Menerima tobat lagi Maha Penyayang. Amin.

Ya Allah, yang melepaskan kesulitan, yang menghilangkan kesedihan, yang memenuhi permohonan orang-orang yang dalam keadaan terpaksa, Yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Amin.

related post

Yaa Allah ampunilah aku

Advertisements